AKTUALNOŚCI

Zaginiona

Czwarty tom trylogii o kuzynkach Kruszewskich ukaże się 8 października br.

227624 zaginiona ap 200

34 lata później...

34 lata temu sformuowano 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Posłużyły potem jako główny tekst do negocjacji zakończonych porozumieniami sierpniowymi. 

Popatrzmy jak wygląda to po 34 latach...

*

1 Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

Z tym nie ma problemu. Kłopotliwe jest raczej nadmierne namnożenie się związków zawodowych. A nawet nie tyle związków co ich nieusuwalnych prezesów.

2 Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.

Tu już nie jest tak różowo – choć ludzie najczęściej zamiast strajkować głosują nogami i szukają roboty za granicą.

3 Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

Z tymi „wszystkimi wyznaniami” to bym nie przesadzał (islam i toksyczne sekty…). Natomiast z mediów publicznych powinni natychmiast i na zawsze zniknąć ludzie regularnie judzący i szczujący na kościół.

4

a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,

Problem relegowania ze szkół ostatnio się pojawił – przy okazji sprawy wykładów niejakiego baumana – takiej represji uległo kilku uczestników protestu.

b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

Więźniów politycznych mamy niewielu – ale niestety ten postulat jest aktualny!

c) znieść represje za przekonania.

Ten punkt niestety też jest aktualny… Choć dziś represjonuje się za inne przekonania...

5 Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.

Nieaktualne. Choć blokada informacyjna w przypadku wielu ważnych inicjatywobywatelskich jest faktem!

6 Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,

To niestety też jest aktualne zamiast realnych informacji mamy propagandowy bełkot.

b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

Wszystkim – to może lekka przesada. Należałoby jednak tak na dzień dobry pijarowców zastąpić ekonomistami…

7 Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.

Nieaktualne.

8 Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

Wspomniane 2000 zł to ok 1/3 ówczesnej płacy. Ten postulat jest jak najbardziej aktualny!!!

9 Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

To niestety też jest aktualne. Naród ubożeje... 

10 Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.

To na szczęście jest nieaktualne.

11 Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

Toteż na szczęście już nieaktualne.

12 Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

I to – nieaktualne.

13 Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.

A to cholernie na czasie – rady spółek skarbu państwa i ministerstwa obsadzają sitwy ludzi którzy zostali tymi stanowiskami nagrodzeni…

14 Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

Piękne… niestety – nierealne.

15 Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

Tu bardziej aktualny byłby postulat zrównania emerytur ofiar ubecji i oprawców…

16 Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

Niestety przerażająco aktualne. Na banalne opatrzenie ambulatoryjne (jeden szew na czole) czekałem z synem na pogotowiu …7 godzin!!!

17 Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

Nadal aktualne…

18 Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.

Piękny postulat – niestety nierealny. No chyba żeby wypierzyć na bruk ze 400 tyś urzędasów darmozjadów.

19 Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.

Ech, pomarzyć.

20 Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.

Tu jestem niekompetentny.

21 Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Niestety aktualne. Większość ludzi w małych firmach dawno już zapomniała o istnieniu wolnych sobót, a wielu tyra i w niedziele…

sierpniowe 

Orginalna tablica z tekstem postulatów w Muzeum Morskim w Gdańsku.

Zapomniana Rocznica

                Równo sto lat temu - 28 lipca 1914-tego roku wybuchła I wojna światowa. Pamiętajmy o ludziach którzy w niej polegli. Nasz kraj usiany jest cmentarzami z czasów wielkiej wojny. Miliony poległych i zmarłych z ran spoczywają w często bezimiennych mogiłach. Zapalmy im chociaż świeczkę.

                Tu jest strona człowieka który szuka i fotografuje stare cmentarze wojenne:

 http://trobal.pulawy.pl/taxonomy/term/1

                A na fotkach cmentarz wojenny w Wojsławicach i mój kuzyn Marek.

IMG 1339

IMG 1355

IMG 1358

Recenzja ukraińska

Данило Судин's review May 24, 14

Місцями автор нагадує графомана, який тексти зі свого блогу спромігся видати книжкою. Це відчуття є особливо сильним на початку цієї книги, проте ближче до середини воно зникає, щоб повернутися в останньому оповіданні. Хоча повернення вже набагато слабше: текст все ж цікавий.

całość:

https://www.goodreads.com/review/show/945984523?book_show_action=true&page=1

*

Tak średnio się podobało, wedle Autora recenzji wszystkich niemców uawżam ze nazistów, rosjan za neandertalczyków a Ukraińcy to w mojej prozie mafia albo siła robocza... ;) 

 

Z kuźni

Redakcja autorska 4 tomu przygód Kuzynek Kruszewskich została zakończona. 

Termin premiery ustali wydawca (w zależności od przebiegu dlaszych prac redakcyjnych). 

Tak było na IX DJW

Dni Jakuba Wędorwycza w Wojsławicach zgormadziły w tym roku około 250 fanów literatury menel-fiction.

IMG 1405 2

Wokół boiska wyrosła wioska namiotowa...

IMG 1415

wieczory spędzano przy ognisku i gitarze...

IMG 1386

Najtwardsi wzięli udział w grze terenowej "Znajdź skarb Wędrowycza", która byla też egzaminem z topografii i historii Wojsławic.

*

Serdeczne podziękowania dla 

Marka Farfosa,

Krzysztofa Księskiego i Zespołu "Cytadeli Syriusza",

naszych Gości pisarza Stafana Dardy i archeologa Tomasza Dzienkowskiego,

oraz wszystkich którzy pomogli w organizacji imprezy. 

Zapraszamy

Zobacz filmy z Klubu Zygmuntowskiego
Szanowni Państwo,
 
zachęcamy do obejrzenia relacji filmowych ze spotkań jakie Fundacja im. Zygmunta Starego zorganizowała w ramach Klubu Zygmuntowskiego na przestrzeni 2013/2014 roku. W sumie odbyło się trzydzieści spotkań z wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki, kultury, polityki czy dziennikarstwa. Naszymi gośćmi byli między innymi; Janusz Korwin-Mikke, prof. Piotr Gliński, Paweł Kukiz czy Rafał Ziemkiewicz.Wszystkie filmy znajdują się na naszym oficjalnym kanale YouTube, do którego link znajdą Państwo poniżej: http://www.youtube.com/user/KlubZygmuntowski

O Fundacji

Fundacja Zygmunta Starego działa na rzecz restytucji świadomości narodowej, a także ochrony polskich symboli państwowych. Nasze starania zmierzają do budowaniu dialogu i porozumień społecznych, których nadrzędnym celem jest dobro kraju, niepodległość państwa polskiego i trwanie narodu polskiego, uwzględniające tożsamość, aspiracje i zamożność jego obywateli. Fundacja zabiega o rozwój aktywnych zachowań obywatelskich, nadając swoim zamiarom charakter pracy u podstaw.

Dni Jakuba Wędrowycza

Ruszamy w piątek!

http://djw.konwent.co/

Pierwszy Sfinks

Otrzymałem nagrodę literacką 

Sfinks trafił do mnie że opowiadanie Czarne Parasole. 

Dziękuję Wszyskim którzy oddali na nie swoje głosy.