List otwarty polskich pisarzy

Redakcja miesięcznika „Nowa Fantastyka” po brutalnej nagonce na opublikowane w piśmie

opowiadanie Jacka Komudy „Dalian, będziesz ćwiartowany” odcięła się od własnego autora.

Redaktorzy nie tylko publicznie potępili utwór, który sami wcześniej zaakceptowali, ale

złożyli również upokarzającą samokrytykę i zobowiązali się stosować w przyszłości do zasad

poprawności politycznej.

 

Uważamy, że takie zachowanie stoi w całkowitej sprzeczności z tradycją zarówno samego

pisma, jak i polskiej literatury fantastycznej – zawsze różnorodnej i poszukującej. Wymóg

podporządkowania publikacji regułom wypracowanym przez jedną opcję światopoglądową

oznacza de facto wprowadzenie cenzury. Wielu z nas pamięta czasy cenzury i dlatego – jako

pisarze, tłumacze, wydawcy, redaktorzy i miłośnicy literatury – protestujemy z całą mocą.

Wolność słowa i swoboda wypowiedzi artystycznej to wartości, które uznajemy za

nadrzędne, co więcej są one w Rzeczypospolitej Polskiej gwarantowane przez Konstytucję.

 

Sprzeciwiamy się politycznym ingerencjom w treść przekazu artystycznego. Pisarz ma prawo

do własnych przekonań, również do głoszenia treści satyrycznych i kontrowersyjnych.

Kneblowanie literatury w imię „jedynie słusznego" przekazu prowadzi do jej

skarlenia. Utwory literackie podlegają oczywiście ocenie oraz krytyce, ale nikt nie ma prawa

zamykać pisarzowi ust. Jako czytelnicy chcemy poznawać szczere wizje artystów, a nie

widzieć ich dzieła ocenzurowane przez polityczną poprawność lub strach.

 

Literatura fantastyczna zawsze była literaturą wolności. Często przedstawiała

niepokojące dystopijne wizje czy „szargała świętości". Mimo to ani w latach schyłkowego

PRL, ani w III RP nie spotkaliśmy się z tak zajadłym atakiem na pisarza, jak teraz w wypadku

Jacka Komudy. Jesteśmy również oburzeni i zniesmaczeni faktem, że do nagonki przeciwko

autorowi przyłączyła się redakcja, która jego utwór opublikowała.

 

 

Rafał Dębski

Dariusz Domagalski

Jacek Drewnowski

Jacek Dukaj

Piotr Gociek

Eryk Górski

Jarosław Grzędowicz

Tomasz Kołodziejczak

Maja Lidia Kossakowska

Mirosław Kowalski

Konrad Lewandowski

Robert Łakuta

Jacek Piekara

Andrzej Pilipiuk

Arkady Saulski

Krzysztof Sokołowski

Grzegorz Szczepaniak

Robert Szewczyk

Wojciech Szyda

Dariusz Zalewski

Rafał Ziemkiewicz

Nadchodzi Upiór...

Niebawem... 

 

99072059 10220058610708436 9052766070317776896 o

Do obejrzenia

Organizatorzy Festiwalu Historii Alternatywnej 

udostępnili w necie film którego pemiera miała miejsce na imprezie.:

OPERACJA "ZĄB TYGRYSA"

 

 https://www.youtube.com/watch?v=654cQaiZtcw&feature=share&fbclid=IwAR3waiWXDNLWpwLWLfSKfKpMrstc-QsZBNJYccf1LCYmMwhcwXBMbw_9HT0 

 

MIŁEGO OGLĄDANIA ;)

IV edycja konkursu

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie pt.

„U nas za stodołą – Rok 1920 między Zamościem a Roztoczem”

Edycja IV – 2020r.

Organizator:

Fundacja Ku Przeszłości

Pomysłodawca:

Marek Farfos

Współorganizatorzy:

Książnica Zamojska w Zamościu

                                                 ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE ,,CZERWONY SMOK "

Gminne centrum kultury, sportu i turystyki w Wojsławicach.

Sponsorzy:

Joker Geosystem

Piekarnia ARS Antoni Artur Skrzypa

Orbital sp. Z o.o. Krzysztof Suchocki

Baza Chełm – Serwis opon Lech Budzyński

Wsparcie medialne:

Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o.

Grupa wydawnicza Słowo - Super tydzień Chełmski, Radio Bon-Ton.

Wytyczne:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi. W tym roku dodaliśmy podtytuł „Rok 1920 między Zamościem a Roztoczem” – mile będzie widziane nawiązanie do przypadającej waśnie setnej rocznicy bitwy pod Komarowem, oraz legend i folkloru tego terenu – nie jest to jednak warunek konieczny.

                Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości, wyznania i miejsca zamieszkania. Obligatoryjnymi  kryteriami zakwalifikowania do konkursu są: dostosowanie do tematu, zachowanie wymaganej objętości, przesłanie utworu w wyznaczonym terminie, oraz samodzielne stworzenie utworu w języku polskim.

Przewidujemy dwie kategorie wiekowe – do 15 lat i powyżej.

Prace przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej ani elektronicznej. Prace konkursowe nie powinny przekraczać 30 tyś znaków (wliczając spacje)(ok. 15-20 stron znormalizowanych). Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory.

Cele konkursu:

-Propagowanie twórczości literackiej eksplorującej tematykę wiejską.

-Zachęcenie poczatkujących autorów do prezentowania własnych umiejętności.

-Rozwijanie zainteresowania fantastyką i folklorem polskiej wsi.

-Rozwijanie zainteresowań historycznych.

-Promowanie  młodych talentów i debiutantów.

-Promowanie walorów turystycznych, historii i kultury Gminy Wojsławice oraz Ziemi Zamojskiej i Roztocza.

Prace należy przesłać w wersji papierowej, w 5 egzemplarzach na adres: Fundacja ku Przeszłości, ul. Krasnystawska 81, 22-120 Wojsławice.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Prace należy nadsyłać do dn. 30 maja 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie skutki mogące z tego wyniknąć.

Opowiadania należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, wiek  oraz adres dla korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail.

Wszelkie podane dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - RODO). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Jakuba Wędrowycza w lipcu 2020 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III nagrody, ewentualnie nagrody specjalnej, oraz 5 wyróżnień. W przypadku pojawienia się dobrych tekstów o zbliżonych walorach dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.

Utwór który zdobędzie pierwsze miejsce ukaże się drukiem na lamach gazety  Super Tydzień Chełmski i odczytany w Radio Bon-Ton.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Fundację ku Przeszłości oraz sponsorów konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w postaci niskonakładowej broszury lub książki. Autorom zapewnione zostaną egzemplarze autorskie. Koszt druku i niezbędnych prac redakcyjnych poniosą organizatorzy.

Publikacja będzie posiadała numer ISBN – może stanowić oficjalny debiut.

Autorzy zachowują pełne prawa – po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów utwory mogą być swobodnie publikowane w czasopismach, antologiach lub internecie. 

Kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa autorskiego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt przez profil facebookowy Fundacji:

  https://www.facebook.com/Fundacja-Ku-Przeszłości-1870075119943534/

Zapraszam na Festiwal

We wrześniu zarezrwujcie sobie czas - szykuje się fajna impreza.

 

FESTIWAL HISTORII ALTERNATYWNENEJ

 

 

https://www.facebook.com/Festiwal-Historii-Alternatywnej-2199601903469236/