Pomnik Semena

Ponieważ samotny pomnik Jakuba Wędrowycza od lat smutno wpatruje się w Wojsławicki horryzont postanowiliśmy dodać mu towarzysza. Ruszyła zbiórka datków na wzniesienie pomika Semena Korczaszki. 

Dla darczyńców przewidziane są skromne upominki - zapraszamy:

https://www.facebook.com/search/top/?q=fundacja%20ku%20przeszłości&epa=SEARCH_BOX