Megalomania?

                Premier tusk brylował w programie Moniki olejnik. Wyraził radosną gotowość pozostania u koryta na kolejną kadencję. Poparcie dla platformy nadal przekracza 20%. Chyba po prostu ludzie od początku nie wierzyli w OFE.