O portretach...

Narodowcy z Wrocławia będą mieli nieprzyjemności. 

zorganizowali happening w trakcie którego a symbolicznych szubienich powiesili potrtrety ośmiorga europosłów PO - tych którzy splamili się zdradą głosując w europarlamencie za rezolucją poptępiającą nasz kraj. 

Narodowcy nawiązali do wypadków z roku 1794 - kiedy to w Warszawie wobec braku możliwości powieszenia członków Konfederacji Targowickiej powieszono ich portrety...  https://pl.wikipedia.org/wiki/In_effigie

Niestety - nasze sądy zaludniają ludzie którzy ewidentnie historii nie znają... Nardowcy ścigani będą za "groźby karalne".