jeszcze jeden

Przykład niezłomności w obliczu śmierci - błogosławiony ksiądz Stanisław Mysakowski z Wojsławic - męczennik zgładzony przez niemców w Dachau.

Do poczytania i przemyślenia.

http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/1014blSTANISLAWMYSAKOWSKImartyr01.htm