O dzikach

Nie wiem czy planowana totalna rzeź dzików ma sens. Ale gdy patrzę na tych którzy przeciw niej protestują dochodzę do wniosku że zapewne ma... I zaraz się łapię na tym że to nie koniecznie dobry kierunek myślenia. Kiedyś świat był chyba prostrzy. Obecne czasy przyniosły mnogość postaw, skomplikowane uwarunkowania, trudności z osądem ludzi i zjawisk.

Wróg naszego wroga niekoniecznie jest dziś naszym przyjacielem.