Popatrzmy na nazwiska...

Ojciec Rrydzyk oskarżany o antysemityzm... Dlaczego? Ano cóż - powiedział kilka słów na temat maksizmu, marksizmu kulturowego i zrbił ALUZJĘ że Żydzi mają z tym coś wspólnego. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/czy-ojciec-rydzyk-dopuscil-sie-antysemickiej-wypowiedzi/g7c9gev?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne

Jak to widzę? 

Żydzi i ludzie żydowskiego pochodzenia faktycznie poważnie zawinili na polu krzewienia ludobójdczej ideologii komunistycznej. Rozumiem jeszcze Żydów rosyjskich - uciskami i prześladowani przez carat, padający wielokrotnie ofiarą pogromów w Rosji po prostu wzięli krwawy odwet. Było ich pełno w KPZR i w NKWD. To są fakty historyczne. Od dawna znane, od dawna zbadane. 

Przed wojną wielu Żydów pracowało dla Stalina tu - w Polsce - w szeregach KPP, KPZU i KPZB, (m.in. Ozjasz szechter). Tu znów nie trzeba szukać po nazwiskach - tylko po biografiach... Adam Michniik nie kryje ani swojego pochodzenia, ani tego co robił przed wojną jego ojciec. (skazany zresztą przez sąd II RP) .

Po wojnie masa Żydów zarówno polskich jak i sowieckich pracowała nad Wisłą w UB i KBW. Tu znów nie trzeba szukać po nazwiskach (zwłaszcza że je zmieniali) - ale mamy masę biografi, mamy opracowania naakowe. Stanowili 78% kierownictwa (oficjalne dane IPN). 

Na zachodzie Żydów odnajdujemy w organizacjach rewolucyjnych - D.Cohn-Bendit (rzy okazji pedofil) czy J.Fischer (zamieszany w sprawę czerwonych brygad). Rewolta roku 1968 składem etnicznym przypomniała rewolucję październikową. Mechanizm był podobny - ludzie niezadowoleni, wykluczeni, niedowatościowani - byli gotowi ochoczo podpalić stary świat i zbudować nowy. 

To pokolenie po latach doszło do władzy w UE. Czasem ukrywają mniej chlubne zachowania (J.Fischer prawdopodobnie zamordował policjanta) ale nie robią większej tajemnicy ze swojego pochodzenia. 

Mamy wolność słowa. Mamy swobodę badan naukowych. Mamy wagony wiarygodnych publikacji potwierdzających jego (bardzo stonowaną) wypowiedź.  

Więc czemu czepiają się o.Rydzyka?