Coś zdrewna...

Oderwijmy myśli od spraw ponurych... Kościł stav Lom - kunszt cieśli i snycerzy... 

https://www.visitnorway.com/listings/lom-stave-church/182786/

DSCN2978lom