O KOD & OTUA

Swego czasu tusk zapytał trybunał konstytucyjny: czy wolno mi ukraść ludziom 167 mliardów z II filara OFE. 

Trybunał odpowiedział: WOLNO. 

Możliwości są trzy: 

a) konstytucja jest do bani - bo pozwala kraść.

b) sędziowie są do bani - bo pozwalają kraść.

c) konstytucja i sędziowie są do bani. 

we wszystkich 3 przypadkach działalność KOD była bez sensu...