W Obornikach

Na spotkaniu w Obornikach Wielkopolskich czytelnicy wsparli nasze działania kwotą 

120 zł.

 

Serdecznie dziękujemy.

 

 4 XII pieniądze przekazano na konto fundacji.