szkolne mądrości...

Swoją drogą ciekawe byłby zrobić kompleksowe badania antropologiczne szkieletów ludów które praktykowały

kanibalizm... określić wpływ takiej diety - czy jest widoczny. nie wszystkie choroby zostawią ślad - np Papuasi

cierpieli na coś w rodzaju BSE - właśnie skutkiem żarcia mózgów swoich wrogów. Będzie kłopot z kulturą łużycką

-(ci od Biskupina...) o oni głównie palili ciała. al nie zawsze - tych mniej ważnych walili do dołów... kanibalizm był

tam dość powszechny i to gównie ogryzione gnaty dają nam pojęcia o tym ludzie... w szkole nas uczyli że to

prasłowianie, rośli spokojni rolnicy. Na studiach dowiaduję się że to pragermanie agresywni kurduple na krzywych

girach i do tego ludożercy...