Na konto

W dniu dzisiejszym dokonano likwidacji pogotowia kasowego przekazując na konto fundacji:

Pierwsza wpłata objęła pozostałe środki pozyskane w 2017-tym (3000 zł). 

Druga wpłata objęła: pozostałe środki zebrane na konwencie Falkon w Poznaniu (727,5 zł) oraz datki od osób odwiedzających pomnik i uczestników DJW (1261 zł) (łącznie po zaokrągleniu wpłacono - 2000 zł).

Pieniądze były dotąd przechowywane w gotówce na wypadek konieczności pilnego zakupu archiwaliów, zdjęć lub artefaktów związanych z historią Wojsławic. 

 

Pieniądze zostaną w pierwszej kolejności spożytkowane na nowe publikacje fundacji.