Po spotkaniu

Uczestnicy spotkania w Bibliotece Uniwersytetu w Kielcach wsparli działania fundacji kwotą 360 zł. 

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.