Po targach książki w Krakowie

Uczestnicy krakowskich targów książki wsparli działania fundacji kwotą 

957 zł 28gr. (!) 

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

 

Uczestnicy spotkania w Nowym Sączu wsparli nas kwotą 

331 zł

Dziękujemy ;) 

 

dn. 12 XI kwota z obu zbiórek trafiła na konto.