nowe datki podliczone...

Spotkanie w Wysokiem (k.Zamościa) przyniosło naszej fundacji 370 zł

Spotkanie w Zamościu 430 zł

Spotkanie na warszawskich Targach Fantastyki 316,5 zł

 

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

2 XII środki wpłacono na konto fundacji