Po spotkaniu...

Na spotkaniu w Obornikach Wielkopolskich Czytelnicy wsparli nasze działania kwotą 

120 zł.

Serdecznie dziękujemy.

 4 XII pieniądze przekazano na konto fundacji.