Sprawozdanie

Roczne sprawozdanie z działaności fundacji Ku Przeszłości za rok 2015.

Kopię otrzymał minister kultury i dziedzictwa narodowego - jako organ nadzorujący naszą działaność. . 

*

Fundacja „ku przeszłości” rozpoczęła działalność w kwietniu 2015 roku. Celem poinformowania społeczeństwa o powstaniu organizacji i rozpropagowania działań przygotowana została zakładka na stronie autorskiej prezesa fundacji - literata Andrzeja Pilipiuka. Wydrukowano też 3 tyś kalendarzyków z adresem internetowym fundacji (2 wzory), oraz 100 breloczków do kluczy, które Andrzej Pilipiuk rozdał w ciągu roku uczestnicząc w spotkaniach autorskich. Koszt przygotowania materiałów promoujących fundację pokrył A.Pilipiuk ze środków własnych. 

W okresie kwiecień-grudzień skupiono się na następujących kierunkach działań.:

I

Członkowie fundacji wykonali dokumentację fotograficzną podziemi kościoła parafialnego w Wojsławicach. Sprawozdanie z oględzin krypt ilustrowane fotografiami przekazane zostało  Państwowej Służbie Ochrony Zabytków oddział w Lublinie, delegatura w Chełmie. Pozyskane zdjęcia wykorzystane zostały w publikacji albumu o kościele.

II

Fundacja włączyła się jako podmiot wspomagający organizację muzeum gminnego w Wojsławicach. Andrzej Pilipiuk i Marek Farfos przygotowali 6 gablot wiszących o wymiarach 70 X 50 cm, z artefaktami i reprodukcjami zdjęć archiwalnych. Gabloty te dokumentują różne aspekty życia osady Wojsławice  w okresie XX-lecia międzywojennego. Z braku środków na koncie fundacji zakup materiałów na gabloty sfinansował A. Pilipiuk ze środków własnych, on też ofiarował kilkadziesiąt odznak, guzików, artefaktów i innych pamiątek ze swojej prywatnej kolekcji.

III

W lipcu w muzeum w Wojsławicach członkowie fundacji przygotowali wystawę zdjęć archiwalnych i aktualnych dokumentujących historię i stan obecny kościoła parafialnego. Zdjęcia te znalazły się także w albumie wydanym w grudniu.

IV

Andrzej Pilipiuk przeprowadził obszerną kwerendę celem ustalenia przebiegu bitwy o Wojsławice stoczonej pomiędzy armią carską a armią pruską w lipcu 1915r. W wyniku kwerendy udało się ustalić pozycje wyjściowe poszczególnych oddziałów pruskich, oraz 122 nazwiska poległych. (Informacje te zostaną w przyszłości wykorzystane podczas prac porządkowych na cmentarzu wojennym). Na potrzeby tychże prac pozyskano drewno dębowe w ilości która umożliwia wykonanie dziesięciu krzyży.

V

Fundacja zleciła przeprowadzenie kwerendy w Archiwum Państwowym w Lublinie celem pozyskania informacji o XIX wiecznym szkolnictwie i aptekach funkcjonujących na terenie osady. Kwerendę wykonał nieodpłatnie mgr. Jacek Skrzypacz.

VI

Fundacja zleciła dokonanie tłumaczenia fragmentów „Księgi Pamięci Wojsławic”  (Tel-Aviv 1970) Przekład z języka jidysz wykonała nieodpłatnie mgr. Katarzyna Brodacka. Fragmenty tłumaczenia wykorzystano w albumie o kościele, inne partie tekstu zostaną wykorzystane później.

VII

Fundacja zleciła dokonanie tłumaczenia dwu dokumentów XVIII wiecznych sporządzonych przez biskupów, znajdujących się w kościele parafialnym, a dotyczących przeglądu zdeponowanych w świątyni relikwii. Przekład z łaciny wykonała nieodpłatnie mgr. Iza Wiencek

VIII

W związku z przypadającą latem setną rocznicą bitwy fundacja przygotowała gablotę 100 X 70 cm dla Muzeum w Wojsławicach. Gablota zawiera mapę z zaznaczonymi pozycjami wyjściowymi obu armii oraz drobnymi artefaktami w liczbie ok 70 szt.  (medale, odznaki wojskowe, klamry pasów etc.). Tu podobnie jak w poprzednim przypadku zakup gabloty sfinansował A.Pilipiuk a artefakty pochodziły głównie z jego zbiorów prywatnych. Kilka interesujących eksponatów przekazali też Marek Farfos oraz członkowie Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego Exploratorzy.pl

IX

Fundacja opublikowała w nakładzie 100 egzemplarzy książkę  „Wierszyki babci Zosi” autorstwa Zofii Josz – dawnej mieszkanki Wojsławic. Na koszta druku wydatkowano z funduszy fundacji kwotę 500zł Skład komputerowy książki wykonał nieodpłatnie mgr. Jacek Drążkowski.

                                                                                                        X

Fundacja przygotowała gablotę 100 x 70 cm. ukazującą przebieg powstania styczniowego na Ziemi Chełmskiej.

XI

W grudniu 2015 fundacja wydrukowała w nakładzie tymczasowo 500 egzemplarzy album „U Świętego Michała”. Na pokrycie kosztów druku fundacja pozyskała szereg datków od firm i osób prywatnych. Skład komputerowy wykonał nieodpłatnie Zbigniew Larwa. Około 100 egzemplarzy  przekazano sponsorom, ludziom którzy zaoferowali fotografie archiwalne, oraz okolicznym muzeom, placówkom kulturalnym, bibliotekom, towarzystwom naukowym i regionalistom.  Na koszta druku wydatkowano z funduszy fundacji kwotę  9'171,54 zł Pozostałe koszta związane z publikacją pokrył A.Pilipiuk ze środków własnych. 

                                                                                                         *

Większość działań w roku 2015-tym udało się przeprowadzić przy bardzo niskich kosztach własnych, lub zgoła bez kosztowo bazując na zgromadzonych wcześniej zbiorach oraz pracy własnej członków fundacji. Skorzystano z życzliwości i bezinteresownej pomocy osób prywatnych i instytucji. Także poważne wyzwanie finansowe jakim był druk albumu fundacja zdołała wykonać – pozyskując sponsorów na terenie powiatu Chełmskiego i darczyńców związanych emocjonalnie z naszą osadą.

 

 

Sprawozdanie finansowe:

 

Fundacja w roku 2015-tym z datków sympatyków, instytucji i wpłat własnych członków pozyskała łącznie:

 

10’020 zł (w tym 500 zł kapitału założycielskiego).

 

Wydatki z konta fundacji wyniosły łącznie: 9’682zł 56 gr.

 

Koszt obsługi konta i prowizje bankowe wyniosły łącznie: 256 zł 12 gr.

 

W dniu 5 stycznia 2016 na koncie pozostawała kwota: 93 zł 51 gr.

 

Nowa publikacja Fundacji

Ukazał się album z cyklu "skarby naszej pamięci" - tym razem monografia kościoła św. Michała w Wojsławicah. 

michal

Nowa Gablota

Przyogotowujemy już 7 gablotę dla naszego muzeum tym razem ciut większą 70 x 100 cm -

poświęconą bitwie o Wojsławice 18-30 lipca 1915 r. Liczę że w drugiej połowie sierpnia będzie

wreszcie okazja dostrczyć je do Wojsławic... 

 

gablota

Gablota nr. 8

Gablotka poświęcona jest przebiegowi Powtana Styczniowego w okolicy Wojsławic i w południowej części Ziemi Chełmskiej. 

Zostanie przekazana muzeum w Wojsławiciach - prawdoodbnie w grudniu br. 

Zawartość skromniutka niestety - 12 drobnych przedmiotów z epoki + 3 medale i ryngraf (współczesne) 

wojpowstmaly

Nowa publikacja Fundacji

Z przyjemnością zawiadamiam że w lipcu ukazał się zbiorek wierszy pochodzącej z Wojsławic Pani Zofii Rotter-Joszt.

W plannach mamy publikację jej wspomnień z czasów okupacji.

Zosia

                 Życie

Już poza mną życia Wiosna

Była smutna i radosna.

Minęło też życia Lato.

Nie poradzę nic na to.

Jesień życia była miła –

Ale też się skończyła.

Zegara życia nikt nie zatrzyma –

Nadeszła długa ZIMA.

Chociaż ciało trochę mdłe,

Ale umysł jeszcze nie

Przyszedł czas na odpoczynek,

Ciepłe kapcie i kominek.

Lecz nie każdy go posiada –

Został fotel – trudna rada.

Niech dokoła świat się zmienia –

Nie żałuję – mam wspomnienia!

 

          Ci co odeszli

Przecież ci co odeszli

Mieli swoje marzenia

Swoje smutki, radości

Ideały, wspomnienia…

Przecież ci co odeszli

Byli kiedyś młodzi

Piękni, zgrabni, weseli

Kogo dziś to obchodzi?

Przecież ci co odeszli

Zostawili rodziny

Rodziców, mężów1), żony

Dzieci i dziewczyny…

Przecież ci co odeszli

Żyli jak my żyjemy

Byli – odeszli

A my o nich nic nie wiemy.

Przecież ci co odeszli

Byli kiedyś z nami

Oni odeszli

I już ich nie ma!!!

                Zostaliśmy. Czy sami?