Fundacja na facebooku

Ruszyła nasza strona na facebooku ;)

Zapraszamy

https://www.facebook.com/Fundacja-Ku-Przeszłości-1870075119943534/?fref=ts

Fundacja na facebooku

Ruszyła nasza strona na facebooku ;)

Zapraszamy

https://www.facebook.com/Fundacja-Ku-Przeszłości-1870075119943534/?fref=ts

Sprawozdanie za rok 2016.

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ku Przeszłości” za rok 2016

I kwartał 2016

-Uzyskano zgodę MSWiA na zbiórkę środków pieniężnych do puszek.

-W pierwszych miesiącach roku 2016 fundacja rozprowadzała  album monograficzny „U  świętego Michała w Wojsławicach”. Publikację w pierwszej kolejności przekazano osobom prywatnym i instytucjom które wsparły jego wydanie, ofiarowały zdjęcia lub środki pieniężne na pokrycie kosztów druku. Ponadto egzemplarze otrzymały biblioteki, instytucje kulturalne, instytuty naukowe, oraz regionaliści. Album był też wręczany osobom które szczególnie hojnie wsparły fundację podczas prowadzonej kwesty do puszek.

II kwartał 2016

- Fundacja wsparła wydanie płyty CD z nagraniem pieśni wykonywanych przez Zofię Sulikowską – pieśniarkę z Wojsławic. Przeznaczono na ten cel kwotę 250 zł przy czym chwilowo nie mając wpływów na koncie fundacji całą sumę Andrzej Pilipiuk przekazał ze środków prywatnych.

- Andrzej Pilipiuk i Marek Farfos przygotowali gablotę 100 x 70 cm. dokumentującą w oparciu o relacje pisane przebieg bitwy o Wojsławice (kwiecień 1944r.) Gablota została przekazana gminnemu muzeum.

- Andrzej Pilipiuk prowadził kwerendę publikacji w poszukiwaniu publikacji mogących rzucić światło na postać Wronka z Wojsławic – pierwszego znanego właściciela naszej osady. Pozyskał szczątkowe informacje pozwalające ukierunkować dalsze poszukiwania archiwalne.

-Komplet publikacji fundacji przekazano Bibliotece Kongresu USA oraz instytutowi Yad-Vashem w Jerozolimie. Otrzymano pocztą zwrotną listy z podziękowaniami.

-Podjęto nieudane próby nawiązania kontaktu z Archiwum Wschodnim gromadzącym spuściznę prof. Wiktora Zina.

-Grafik Zbigniew Larwa opracował nieodpłatnie projekt logo fundacji oraz grafiki na potrzeby wytwarzania w przyszłości gadgetów pamiątkowych dla ofiarodawców.

III kwartał 2016 r.

- Fundacja wydała zbiór wierszy młodej poetki z Wojsławic – Gabrieli Swatek – przy czym z braku wystarczających środków na koncie fundacji koszt druku w wysokości ok 1000 zł pokrył Andrzej Pilipiuk ze środków prywatnych. Zorganizowano wieczorek autorski.

-Marek Farfos włączył się w prace organizacyjne imprezy kulturalnej XI Dni Jakuba Wędrowycza. (ok 300 uczestników). Podczas imprezy prowadzono punkt informacyjny o działaniach fundacji.

-Andrzej Pilipiuk wygłosił dla uczestników prelekcję o wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na terenie Wojsławic w latach ubiegłych.

-Andrzej Pilipiuk zorganizował dla uczestników zwiedzanie osady z obszernym komentarzem historycznym dotyczącym dziejów miasteczka i zachowanych obiektów zabytkowych. Uczestnicy imprezy odwiedzili też muzeum w Synagodze gdzie m.in. oglądali gabloty przygotowane przez fundację w latach 2015-2016.   

-Andrzej Pilipiuk upamiętnił postać Wojciecha Świdziniewskiego - literata i członka bractw rekonstrukcyjnych. Ustawiono poświęconą mu płytę granitową nad jeziorem Wener opodal miasta Karlstad (Szwecja). Płytę wykonano własnoręcznie, koszta materiałów, transportu i podróży do Szwecji pokryto ze środków prywatnych.

-Marek Farfos podjął próby zlokalizowania w terenie tzw. Ostrej Mogiły – kurhanu kryjącego prochy powstańców styczniowych poległych w potyczce na polach wsi Wygnańce. Wykonał dokumentację fotograficzną wstępnie wytypowanych obiektów. W sprawie dalszych poszukiwań plenerowych fundacja współpracować będzie z PSOZ delegatura w Chełmie.

-Członkowie fundacji zostali zaproszeni na Dożynki Gminne w Wojsławicach.

IV kwartał 2016 r.

-Gromadzono materiały  do planowanej monografii rynku w Wojsławicach.

-P. Zofia Joszt na prośbę członków fundacji spisuje wspomnienia z czasów okupacji. Wspomnienia zostaną opublikowane w formie książkowej w I kwartale 2017r.

- Fundacja zorganizowała stoisko informacyjne i zbiórkę do puszek na konwencie miłośników fantastyki Falkon w Lublinie (ok. 10 tyś uczestników). Ofiarodawcy otrzymywali pamiątkowe gadgety (kubki, magnesy, breloczki) których koszt wytworzenia pokrył Andrzej Pilipiuk ze środków prywatnych, oraz oprawione grafiki przekazane przez wydawnictwo Fabryka Słów.

-Fundacja pozyskała od nomowego ofiarodawcy dwa fragmenty żydowskich macew. Kamienie przezano muzeum w Wojsławicach.

- Andrzej Pilipiuk i Marek Farfos wykonali dokumentację fotograficzną i  przygotowali tekst przewodnika po Wojsławicach którego publikacja planowana jest na rok 2017-ty. 

-Marek Farfos informował o działaniach na stoisku Gminy Wojsławice podczas festynu Warszawie podczas wystawy plenerowej „PODRÓŻ W KOLORZE. POLSKA. LUBELSKIEJ NAJ” w Warszawie.  

- Marek Farfos pozyskał drewno dębowe i przygotował kolejne 20 krzyży które zostaną umieszone na cmentarzu wojennym wiosną 2017 r.

- Andrzej Pilipiuk przygotował w oparciu o własne zbiory gablotę „monety naszych przodków” która zostanie przekazana w depozyt Izbie Pamięci w Wojsławicach wiosną 2017 r.

-Andrzej Pilipiuk pozyskał kolejny zbiór dokumentów mertykalnych związanych z gminą Wojsławice.

-Fundacja otrzymała od anonimowego darczyńcy zbiorek monet, drobnych militariów i innych drobnych zabytków znalezionych w naszej okolicy.

*

Większość działań przeprowadzono bezkosztowo opierając się na pracy własnej członków fundacji i bezinteresownej pomocy  przyjaciół. Zarząd fundacji w roku 2016-tym nie podjął żadnych uchwał.

Podsumowanie

Fundacja skupiła się na następujących zadaniach:

$1a)      Zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe publikacje.

$1b)      Działalność informacyjna. 

$1c)       Pozyskiwanie i poszukiwanie informacji, zdjęć, relacji i materiałów historycznych

$1d)      Wspieranie działań gminnego centrum kultury oraz regionalnej izby pamięci w Wojsławicach.

$1e)      Uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych oraz w miarę potrzeby wsparcie organizatorów pracą własną członków fundacji.

Sprawozdanie finansowe:

Priorytetem działań finansowych w roku 2016-tym było zgromadzenie środków pieniężnych na pokrycie kosztu druku przyszłych publikacji. Utrzymywano pogotowie kasowe na wypadek konieczności pilnego zakupu archiwaliów, lub starych zdjęć, jednak stosowano bezwzględną dyscyplinę by nie naruszać gromadzonej kwoty. Fundacja w 2016 r. nie ponosiła wydatków finansowanych przelewami z konta.

Fundacja pozyskała z darowizn, zbiórki do puszek i wpłat własnych członków kwotę:

7786,53 zł

28 funtów brytyjskich

35 dolarów USA

0,75 hrywny ukraińskiej. 

W tym:

575 zł od uczestników wieczoru autorskiego  A.Pilipiuka w Wojsławicach

1117 zł od uczestników Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach

218 zł od uczestników konwentu Kapitularz w Łodzi

203,1 zł zebrano w Warszawie podczas wystawy plenerowej „PODRÓŻ W KOLORZE. POLSKA. LUBELSKIEJ NAJ”.

2327.65 zł zebrano do puszki od turystów odwiedzających pomnik Wędrowycza w Wojsławicach

2273,78 zł od uczestników konwentu Falkon w Lublinie

Oraz indywidualne wpłaty darczyńców na konto.

*

Po podliczeniu kwot ze zbiórki do puszek listopadzie i grudniu 2016 przelano na konto fundacji odpowiednio kwoty 2000 zł oraz 3965.75 zł.

Na konto fundacji w roku 2016 wpłynęło łącznie 7512.75 zł

Łączny koszt obsługi konta wyniósł 360.28 zł

W dn. 30 grudnia 2016 r. na koncie fundacji znajdowała się kwota 7’232,21 zł

W kasie fundacji zdeponowano gotówką kwotę 273,78 zł oraz wyżej wymienione wyżej środki w walutach zagranicznych.   

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 

Z Tomaszowa Lubelskiego

Moje spotkanie autorskie w Bibliotece w Tomaszowie Lubelskim stało się okazją by troche opowiedzieć o działaniach fundacji. zebrani czytelnicy przekazali na nasze działania kwotę 405 zł 

 

Ofiarodawcom Serdecznie Dziękujemy ;)

 

Linki do relacji ze spotkania 

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/index.php?id=103&c=348 

 

Latem w naszej Fundacji

Z prac fundacji:

Przeprowadzono próbę odnalezienia materiałów z dokumentacji architektonicznej Wojsławic wykonanej przez Politechnikę Krakowską w latach 50-tych XX wieku.  Próba okazała się nieudana – w zasobach archiwalnych PK zachowało się zaledwie kilka rysunków.

Nie udało się nawiązać kontaktu z Archiwum Wschodnim – gromadzącym pozostałości spuścizny prof. W.Zina – pisma pozostały bez odpowiedzi.

A. Pilipiuk zakupił ze środków własnych kolejny zestaw dokumentów metrykalnych dotyczących naszej gminy – łącznie udało się pozyskać 54 dokumenty lub stare odpisy dokumentów. Na jednym znajduje się pieczęć i autograf biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana.

 

DSCN4427

*

Udało się uzyskać zgodę MSWiA na zbiórkę do puszek – co znacząco ułatwi pozyskiwanie środków na dalsze publikacje i prace na cmentarzu wojennym.

ZBIÓRKA PUBLICZNA NR  2016/2239/OR MSWiA „W GŁĄB ZIEMI, W GŁĄB CZASU"

 

DSCN4426

 

W czerwcu naszym nakładem ukazał się zbiór wierszy młodej wojsławickiej poetki Gabrieli Swatek „Na tropie marzeń”. Obyło się też spotkanie z Autorką.

 wiersze okladka

 

Wiceprezes Marek Farfos podjął próbę odnalezienia w terenie „Ostrej Mogiły” – kurhanu w którym wedle miejscowych opowieści pogrzebano żołnierzy poległych 3 III 1864 r. w bitwie na polach wsi Wygnańce. Wytypował najbardziej prawdopodobne miejsce.

 345

 

W lipcu w Wojsławicach odbyły się XI Dni Jakuba Wędrowycza. Członkowie fundacji w czynie społecznym uczestniczyli w ich organizacji. Uczestnicy konwentu zwiedzili Izbę Pamięci w Synagodze (oprowadzał p. M.Wepa) oraz wsparli nasze prace datkami do puszek.

20160722 201845

Gabloty z Izbie Pamięci

20160722 201604

A.Pilipiuk prezentuje gabloty wykonane przez fundację

 

Skromne datki pozyskano także od turystów odwiedzających licznie pomnik Jakuba Wędrowycza (ul. Krasnystawska 81). W zamian za wsparcie goście otrzymywali pamiątkowe magnesy na lodówkę lub obrazki z autografem A.Pilipiuka.

 IMG 2531

 

W sierpniu Andrzej Pilipiuk w trakcie podróży po Skandynawii umieścił w lesie nad jeziorem Wener (szw. Vänern)wykonaną własnoręcznie płytę komemoratywną  poświęconą pamięci Wojciecha Świdziniewskiego „Cleritusa” zmarłego w 2008 r. pisarza, pasjonata historii wikingów i członka bractw rekonstrukcyjnych. Napisy i rysunki na płycie wykonanał A.Pilipiuk metodą obróbki frezem diamentowym granitu. Zakup wszystkich  niezbędnych materiałów, oraz koszta przejazdu pokrył z kieszeni własnej.

 

in memoriam Cleritus

Po ustawieniu płyty. 

 

W sierpniu członkowie fundacji zostali zaproszeni na Dożynki Gminne w Wojsławicach. Impreza stała się okazją do spotkania z panią konserwator mgr. Stanisławę Rudnik. Uzyskano obietnicę pomocy urzędu w ewentualnych badaniach powierzchniowych na terenie „Ostrej Mogiły”.

 

 

P. Zofia Joszt na prośbę A.Pilipiuka spisuje wspomnienia z okresu okupacji hitlerowskiej w Wojsławicach. Książkę tę planujemy wydać wiosną 2017-tego roku. 

 

 

A tak wygląda logo fundacji opracowane przez Zbigniewa Larwę:

fundacja