List otwarty polskich pisarzy

Redakcja miesięcznika „Nowa Fantastyka” po brutalnej nagonce na opublikowane w piśmie

opowiadanie Jacka Komudy „Dalian, będziesz ćwiartowany” odcięła się od własnego autora.

Redaktorzy nie tylko publicznie potępili utwór, który sami wcześniej zaakceptowali, ale

złożyli również upokarzającą samokrytykę i zobowiązali się stosować w przyszłości do zasad

poprawności politycznej.

 

Uważamy, że takie zachowanie stoi w całkowitej sprzeczności z tradycją zarówno samego

pisma, jak i polskiej literatury fantastycznej – zawsze różnorodnej i poszukującej. Wymóg

podporządkowania publikacji regułom wypracowanym przez jedną opcję światopoglądową

oznacza de facto wprowadzenie cenzury. Wielu z nas pamięta czasy cenzury i dlatego – jako

pisarze, tłumacze, wydawcy, redaktorzy i miłośnicy literatury – protestujemy z całą mocą.

Wolność słowa i swoboda wypowiedzi artystycznej to wartości, które uznajemy za

nadrzędne, co więcej są one w Rzeczypospolitej Polskiej gwarantowane przez Konstytucję.

 

Sprzeciwiamy się politycznym ingerencjom w treść przekazu artystycznego. Pisarz ma prawo

do własnych przekonań, również do głoszenia treści satyrycznych i kontrowersyjnych.

Kneblowanie literatury w imię „jedynie słusznego" przekazu prowadzi do jej

skarlenia. Utwory literackie podlegają oczywiście ocenie oraz krytyce, ale nikt nie ma prawa

zamykać pisarzowi ust. Jako czytelnicy chcemy poznawać szczere wizje artystów, a nie

widzieć ich dzieła ocenzurowane przez polityczną poprawność lub strach.

 

Literatura fantastyczna zawsze była literaturą wolności. Często przedstawiała

niepokojące dystopijne wizje czy „szargała świętości". Mimo to ani w latach schyłkowego

PRL, ani w III RP nie spotkaliśmy się z tak zajadłym atakiem na pisarza, jak teraz w wypadku

Jacka Komudy. Jesteśmy również oburzeni i zniesmaczeni faktem, że do nagonki przeciwko

autorowi przyłączyła się redakcja, która jego utwór opublikowała.

 

 

Rafał Dębski

Dariusz Domagalski

Jacek Drewnowski

Jacek Dukaj

Piotr Gociek

Eryk Górski

Jarosław Grzędowicz

Tomasz Kołodziejczak

Maja Lidia Kossakowska

Mirosław Kowalski

Konrad Lewandowski

Robert Łakuta

Jacek Piekara

Andrzej Pilipiuk

Arkady Saulski

Krzysztof Sokołowski

Grzegorz Szczepaniak

Robert Szewczyk

Wojciech Szyda

Dariusz Zalewski

Rafał Ziemkiewicz

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/