Pora się rozliczyć...

Podsumowanie zbiórki publicznej Ku źródłom historii” Nr. MSWiA 2017/3861/OR

Prowadzonej w dniach 14.09.2017-31.12.2018

 

Zebrano łącznie: 16,487,05 zł

 

w tym:

 

7578.25 zł (2017r.)

8908,80 zł (2018r)

 

Wydano łącznie: 16'997,5 zł

 

 

A na co wydano?

 

 

 

w 2019r. wydano: 11’677,26 zł

 

 

Książka „Dziwnie się plecie” wyd. 2                     1785,35

 

Książka „Babci Zosi wierszyki wtóre”                    425,25

(+skład)                                                                  250

 

Książka „U nas za stodołą”                                   2.503,12

(+skład)                                                                 450

 

Książka „34 niepokorne myśli”                              1.863,54       

(+skład i korekta)                                                      700            

 

Projekt pomnika bitw 1831r. i 1864r                      3.000

 

 

w 2018r. wydano: 6020.24 zł

 

 

Tablica na cmentarz                                                    97,99 zł

 

Książka „Rozmowy z przeszłością”                        2 002,00 zł

 

Wystawa „Ziemia wojsławicka”                              1 500,00 zł

 

Tabliczki na cmentarz                                               504,00 zł

 

Książka „Zachowajmy w pamięci”                         1.916,25

 

 

 

W skrócie: za pieniądze zebrane do puszek powstały:

       

 

1 Tablica duża - informacyjna (na cmentarz z I wojny)

 

14 tabliczek z nazwiskami poległych (na cmentarz z I wojny)

 

1 wystawa w 2 kopiach* (28 plansz)

 

5 publikacji nowych

 

1 wznowienie publikacji wcześniejszej.

 

1 Projekt pomnika

 

 

 

Dni Jakuba Wędrowycza, budowa Domu Jakuba, przygotowania pomnika Semena,

ani druk kalendarza nie były finansowane ze środków zebranych w ramach zbiórek publicznych.

Drobne gadgety dla darczyńców ufundował A.Pilipiuk ze środków własnych. 

 

 

rozliczenie szczegółowe otrzymały stosowne urzędy.

 

 

 

OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

 

 

____________________________________________________________________

* drugą kopię plansz wystawy otrzymała szkoła – celem edukacji patriotycznej dzieci wojsławickich

 

 

By zapewnić środki na dalszą działaność w 2019 roku prowadzimy zbiórkę publiczną

nr MSWiA 2019/1033/OR "POSZUKUJĄC KORZENI"

 

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/