Z podróży

Wyjazd w okolice Łodzi przyniósł kolejne datki na fundację:

na spotkanu w Aleksandrowie Łódzkim 306,5

na spotkaniu w Zduńskiej Woli 230

na spotkaniu w Dzierzanowie 40

na spotkaniu w Sieradzu 120

Ofiarodawcom Serdecznie Dziękujemy.

 

2 XII środki wpłacono na konto fundacji

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/