Latem w naszej fundacji

Pandemiczny rok 2021 nie sprzyjał działalności fundacji. Większość imprez branżowych została odwołana.

Co zdziałaliśmy:

Fundacja w ramach współpracy z książnicą Zamojską wsparła publikację monografii Bogdana Nowaka i Janusza Żygawskiego „Zamość ulice i place”

20210926 223413

Fundacja zaprezentowała się na 11 Zamojskim Festiwalu Książki regionalnej w dn. 15-19 czerwca 2021. Reprezentował ją wiceprezes Marek Farfos. Od uczestników otrzymano 538 zł

19 lipca 2021 Rozstrzygnęliśmy V edycję konkursu „U nas za stodołą” – impreza była skromniutka, ale - czas epidemii – dla bezpieczeństwa własnego i innych musieliśmy zachować maksymalne środki ostrożności... Sali na finał użyczyło nam Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Serdecznie dziękujemy.

DSC09686

25 lipca odbył się Festiwal Wielokulturowe Pogranicze - na placu targowym w Wojsławicach wiceprezes Marek Farfos zaprezentował dorobek fundacji oraz nasze publikacje.

W dniach 13-18 sierpnia w Muzeum Regionalnym odbył się I Festiwal Muzyczny im. Leopolda hr. Poletyły w Krasnymstawie organizowany przez fundację: Il Vento oraz naszą.

20210816 152755

W ramach festiwalu w sali Refektarza dawnego klasztoru Jezuitów odbyły się 4 koncerty muzyki salonowej z końca XVIII i I poł. XIXw., oraz sesja naukowa przybliżające kulturę dworów szlacheckich w okresie rozbiorów. W ramach sesji prezes fundacji A.Pilipiuk wygłosił prelekcję przybliżającą postać Władysława Czachórskiego – wybitnego malarza zaprzyjaźnionego z Poletyłami. Jednym z gości-prelegentów był pan Jacek Poletyło – potomek Mikołaja Poletyły - ostatniego dziedzica Wojsławic.

20210813 195051

Koncertom towarzyszyła wystawa naszej fundacji „Poletyłowie herbu Trzywdar dziedzice Wojsławic 1792-1930r.” Wystawa składała się z 8 plansz barwnych 60 X 100 cm. Drukowanych na piance usztywnionej. Zreprodukowane fotografie pochodziły m.in. ze zbiorów p. Jacka Poletyły, kolekcji Muzeum Ziemi Chełmskiej, zbirów sp. Jolanty Jarosz, oraz zbiorów fundacji. Po okresie eksponowania w Muzeum wystawa zostanie umieszczona na ekranach koło pomnika.

20210815 171638

28 sierpnia nastąpiło uroczyste (na ile pozwalały obostrzenia...) odsłonięcie pomnika Semena Korczaszki. Pomnik pomysłu Marka Farfosa wg. projektu Andrzeja Łaskiego wyrzeźbił wybitny twórca ludowy p. Janusz Wędzicha. Wykonanie rzeźby ufundowali czytelnicy prozy A.Pilipiuka Od zgromadzonych uczestników wydarzenia fundacja otrzymała kwotę 987 zł

20210828 120922

Od różnych ludzi odwiedzających pomnik Jakuba wiosną i latem 2021 r. otrzymano 3423 zł

Niestety brak imprez branżowych i spotkań autorskich spowodował że nie było okazji pobierać datków wśród miłośników fantastyki.

 

dn. 30 września 2021 zebrane środki wpłacono na konto fundacji.

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/