sprawozdanie

 

W latach 2015-2021 Fundacja ku Przeszłości przeprowadziła następujące działania:

 

-wydaliśmy czternaście publikacji nowych

-wznowiliśmy jedną publikację wcześniejszą

-dofinansowaliśmy dwie publikacje zewnętrzne

-dofinansowaliśmy badania naukowe prowadzone w Egipcie.

-zorganizowaliśmy cztery edycje ogólnopolskiego konkursu literackiego wraz z publikacją zwycięskich prac w prasie lokalnej, a teksty zwycięskie i nagrodzone – zostały opublikowane w postaci antologii książkowych.

-prowadziliśmy gromadzenie zbiorów fotografii, listów i dokumentów (łącznie ok. 240 szt.) – pod kątem przyszłych badań, publikacji i wystaw.

-Część zbiorów fotograficznych została profesjonalnie zeskanowana – kopię otrzymało Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach na potrzeby reaktywowanej Izby Tradycji.

-prowadziliśmy gromadzenie artefaktów – głównie pamiątek historycznych, wyrobów ludowych i narzędzi rzemieślniczych (łącznie ok. 500 obiektów) – pod kątem przyszłej wystawy stałej.

-dofinansowaliśmy konserwację zabytków ruchomych będących własnością parafii Tuczępy.

-dofinansowaliśmy badania archeologiczne prowadzone za granicą.

-przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy 3 wystawy plenerowe w postaci plansz drukowanych na tworzywie sztucznym.

-wsparliśmy lokalny Zespół Szkół przekazując dla biblioteki nasze publikacje i jeden komplet plansz wystawy na 100-lecie niepodległości.

-zorganizowaliśmy 3 spotkania autorskie – dwa w szkołach, jedno w bibliotece.

-dokonaliśmy wstępnych prac porządkowych na cmentarzu z I wojny św. w tym zidentyfikowaliśmy ok. 120 poległych tam spoczywających.

-wspieraliśmy organizacyjnie lub współorganizowaliśmy Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach (czterokrotnie), Festiwal Historii Alternatywnej w Zabrzu (dwukrotnie) oraz I Festiwal im. Leopolda hr. Poletyły w Krasnymstawie.

-nawiązaliśmy kontakty z Książnicą Zamojską w Zamościu oraz muzeami regionalnymi w Chełmie i Krasnymstawie.

Źródłami finansowania naszych działań były zgłoszone zbiórki publiczne, środki własne członków fundacji, oraz wpłaty darczyńców indywidualnych. Nagrody w konkursach literackich ufundowali pozyskani sponsorzy – lokalne firmy.

W chwili obecnej wystąpiliśmy o status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI ORAZ BUDOWA DOMU JAKUBA WĘDROWYCZA SĄ MOŻIWE

TYLKO DZIĘKI WSPARCIU LICZNEGO GRONA NASZYCH SPONSORÓW,

PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW. 

 

WSZYSTKIM IM CHCIELIBYŚMY W TYM MIEJSCU

SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ.    

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/