Uff...

MSWiA zaakceptowało sprawozdanie z rozliczenia zbiórki 2017/3861/OR

Co nowego

Sobota 28 lutego była okazją do spotkań z czytelnikami organizowanych przez naszą fundację.

Zaczęliśmy rankiem w szkole w Gozdowie, odwiedziliśmy technikum w Chełmie, wieczorem odbyło się spotkanie w bibliotece. 

Czytelnicy wsparli nasze dzałania kwotą 490 zł. 

 gozdow

(Na spotkaniu w Gozdowie)

 

Spotkania nie były finansowane ze środków fundacji. 

Wystawa zdjęć Janusza Przybylskiego jest już w Wojsławicach - powiesimy koło pomnika Jakuba gdy tylko zrobi się cieplej.

Nowy konkurs (tj. IV edycja starego konkursu..)

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie pt.

 

„U nas za stodołą – Rok 1920 między Zamościem a Roztoczem”

 

Edycja IV – 2020r.

 

 

Organizator:

Fundacja Ku Przeszłości

 

Pomysłodawca:

Marek Farfos

 

Współorganizatorzy:

 

Książnica Zamojska w Zamościu

 

 

                                                 ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE ,,CZERWONY SMOK " 

 

Gminne centrum kultury, sportu i turystyki w Wojsławicach.

 

Sponsorzy:

Joker Geosystem

Piekarnia ARS Antoni Artur Skrzypa

Orbital sp. Z o.o. Krzysztof Suchocki

Baza Chełm – Serwis opon Lech Budzyński

 

Wsparcie medialne:

Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o.

Grupa wydawnicza Słowo - Super tydzień Chełmski, Radio Bon-Ton.

Wytyczne:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi. W tym roku dodaliśmy podtytuł „Rok 1920 między Zamościem a Roztoczem” – mile będzie widziane nawiązanie do przypadającej waśnie setnej rocznicy bitwy pod Komarowem, oraz legend i folkloru tego terenu – nie jest to jednak warunek konieczny.

                Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości, wyznania i miejsca zamieszkania. Obligatoryjnymi  kryteriami zakwalifikowania do konkursu są: dostosowanie do tematu, zachowanie wymaganej objętości, przesłanie utworu w wyznaczonym terminie, oraz samodzielne stworzenie utworu w języku polskim.

Przewidujemy dwie kategorie wiekowe – do 15 lat i powyżej.

Prace przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej ani elektronicznej. Prace konkursowe nie powinny przekraczać 30 tyś znaków (wliczając spacje)(ok. 15-20 stron znormalizowanych). Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory.

Cele konkursu:

-Propagowanie twórczości literackiej eksplorującej tematykę wiejską.

-Zachęcenie poczatkujących autorów do prezentowania własnych umiejętności.

-Rozwijanie zainteresowania fantastyką i folklorem polskiej wsi.

-Rozwijanie zainteresowań historycznych.

-Promowanie  młodych talentów i debiutantów.

-Promowanie walorów turystycznych, historii i kultury Gminy Wojsławice oraz Ziemi Zamojskiej i Roztocza.

Prace należy przesłać w wersji papierowej, w 5 egzemplarzach na adres: Fundacja ku Przeszłości, ul. Krasnystawska 81, 22-120 Wojsławice.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Prace należy nadsyłać do dn. 30 maja 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie skutki mogące z tego wyniknąć.

Opowiadania należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, wiek  oraz adres dla korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail.

Wszelkie podane dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - RODO). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Jakuba Wędrowycza w lipcu 2020 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III nagrody, ewentualnie nagrody specjalnej, oraz 5 wyróżnień. W przypadku pojawienia się dobrych tekstów o zbliżonych walorach dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.

Utwór który zdobędzie pierwsze miejsce ukaże się drukiem na lamach gazety  Super Tydzień Chełmski i odczytany w Radio Bon-Ton.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Fundację ku Przeszłości oraz sponsorów konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w postaci niskonakładowej broszury lub książki. Autorom zapewnione zostaną egzemplarze autorskie. Koszt druku i niezbędnych prac redakcyjnych poniosą organizatorzy.

Publikacja będzie posiadała numer ISBN – może stanowić oficjalny debiut.

Autorzy zachowują pełne prawa – po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów utwory mogą być swobodnie publikowane w czasopismach, antologiach lub internecie. 

Kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa autorskiego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt przez profil facebookowy Fundacji:

 https://www.facebook.com/Fundacja-Ku-Przeszłości-1870075119943534/

Nowa wystawa Fundacji

Na nadchodzący rok Fundacja przygotowała kolejną wystawę plenerową.

Składa się na nią 13 plansz 50 X 70 cm (wydruk na plexi).

Tym razem przybliżyć chcemy sylwetkę Janusza Przybylskiego - wnuka wojsławickiego aptekarza p.H.Kamińskiego.

Wystawa zaprezentuje 60 fotografii wykonanych w Wojsławicach latem 1941r. a za opis do zdięć posłużyły fragmenty wspomnień p Zofii Joszt.

Planujemy powiesić plansze na ekranach przy pomniku Jakuba późną wiosną br.

 

mDSC07166 3

To niestety historia bez happy endu - chłopak zachorował na gruźlicę. Antybiotyków jeszcze nie było. W warunkach okupacyjnych choroba była nieuleczalna. Janusz Przybylski zmarł w marcu 1943 roku. miał 19 lat...

Ostatnia wpłata

W dniu dzisiejszym na konto fundacji trafiło jeszcze

428 zł 68 gr. 

to pozostałe pieniądze ze zbiórki MSWiA 2019/1033/OR "POSZUKUJĄC KORZENI" prowadzonej w tym roku (z puszki do której datki wrzucali ludzie odwiedzający pomnik Jakuba).

 

Ofiarodwacom serdecznie dziękujemy. 

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/