Po spotkaniu

Uczestnicy spotkania w Bibliotece Uniwersytetu w Kielcach wsparli działania fundacji kwotą 360 zł. 

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

Walczymy

Nasz kalendarz-cegiełka cieszy się sporym zainteresowaniem fanów. 

W ostatnm miesiącu naszą Fundację wsparli:

Uczestnik spotkania w bibliotece w Bolszewie 20 zł 

Uczestnicy Targów Książki w Warszawie 490 zł

Uczestnicy konwentu Cytadela w Modlinie 360 zł

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

*

Zebrane środki - łącznie 870 zł zostały dziś wpłacone na konto fundacji

 

Nasze publikacje...

Poniżej prezentujemy 4 publikacje. Pierwsza została wydana u schyłku 2018 roku, kolejne 3 w roku 2019.

 

20190501 123913

Saga rodzinna p. Grzegorza Kaczanowskiego - efekt wieloletnich badań archiwalnych i spisywania relacji nestorów rodu... Ciekawa praca regionalistyczna przybliżająca dzieje ludzi żyjących na warszawskiej Woli i w okolicach stolicy na przestrzeni ostatnich 3 wieków.

20190501 123816

 

Pani Róża Gwarda - nauczycielka z Wojsławic dokonała opracowania i wyboru prozy i poezji tworzonej przez mieszkańców naszej gminy na przestrzeni ostatnich stu lat. Książka zwiera biogramy oraz utwory - znajdziemy tu fragmenty dzieł zarówno uznanych twórców jak i najbardziej wartościowe dokonania debiutantów.

 

20190501 123859

Zbiorek opowiadań stanowiący pokłosie II edycji konkursu literackiego "U nas za stodołą". Zebraliśmy w nim teksty nagrodzone i wyrożnione tworząc ciekawą i różnorodną antologię utworów na różne sposoby eksplorujących wieś polską...

20190501 123758

 

Drugi wybór wierszy 90-letniej wnuczki wojsławickiego aptekarza - kąśliwa satyra społeczno-polityczna i okazja do chwili zadumy nad współczesnością...

 *

Publikacje 2,3,4 zostały dofinansowane środkami ze zbiórki publicznej Ku źródłom historii” Nr. MSWiA 2017/3861/OR

Kolejne książki - w przygotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popyrkonowo...

Tradycyjnie gościliśmy na konwencie milośników Pyrkon. Trzydniowa impreza odbywająca się na targach Poznańskich zgromadziła ok 50 tyś milośników fantastyki w tym wielu czytelników mojej prozy.

Była to dobra okazja by zaprezentować światu naszą Fundację, opowiedzieć o dokonaniach oraz zebrać środki na dalszą działalność...

Na stoisku można było się zaopatrzeć w drobne gadgety inspirowane postacią Jakuba Wędrowycza

20190428 094207

Uczestnicy imprezy wsparli nasze działania kwotą

                              6732.66 zł i 5 euro

Za datki serdecznie dziękujemy - obiecujemy że nie zmarnujemy tego.

 

 dn 7 V wpłacono na konto 3723.66 zł, pozostałą część zachowując w kasie w postaci gotówki. 

dn 24 XII likwidując pogotowie kasowe wpłacono na konto 3009 zł.

 

Konkurs literacki "U nas za stodołą" - Edycja III

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie pt.

„U nas za stodołą – spotkanie z duchem Bieluchem”

Edycja III – 2019r.

Organizator: Fundacja Ku Przeszłości

Pomysłodawca: Marek Farfos

Honorowy patronat:

II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Andrzej Kosiniec

Współorganizatorzy:

Urząd miasta Chełma

Gminne centrum kultury, sportu i turystyki w Wojsławicach.

Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o.

Grupa wydawnicza Słowo: Super tydzień Chełmski, Radio Bon-Ton.

Cele konkursu:

-Propagowanie twórczości literackiej eksplorującej tematykę wiejską.

-Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

-Rozwijanie zainteresowania fantastyką i folklorem polskiej wsi.

-Promowanie  młodych talentów i debiutantów.

-Promowanie walorów turystycznych, historii i kultury Gminy Wojsławice oraz Ziemi Chełmskiej.

Wytyczne:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi.

W tym roku dodaliśmy podtytuł „Spotkanie z Duchem Bieluchem – mile będzie widziane nawiązanie do legend miasta Chełma, a w szczególności do podziemi kredowych i grasującego tam ducha.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości, wyznania i miejsca zamieszkania. Obligatoryjnymi  kryteriami zakwalifikowania do konkursu są: dostosowanie do tematu, zachowanie wymaganej objętości, przesłanie utworu w wyznaczonym terminie, oraz stworzenie utworu w języku polskim

Przewidujemy dwie kategorie wiekowe – do 15 lat i powyżej.

Prace przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej ani elektronicznej. Prace konkursowe nie powinny przekraczać 30 tyś znaków (wliczając spacje)(ok. 15-20 stron znormalizowanych). Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory.

Prace należy przesłać w wersji papierowej, w 5 egzemplarzach na adres: Fundacja ku Przeszłości, ul. Krasnystawska 81, 22-120 Wojsławice.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Prace należy nadsyłać do dn. 30 maja 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie skutki mogące z tego wyniknąć.

Opowiadania należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, wiek  oraz adres dla korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail.

Wszelkie podane dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - RODO). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Jakuba Wędrowycza w lipcu 2019 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III nagrody, ewentualnie nagrody specjalnej, oraz 5 wyróżnień. W przypadku pojawienia się dobrych tekstów o zbliżonych walorach dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.

Utwór który zdobędzie pierwsze miejsce ukaże się drukiem na lamach gazety  Super Tydzień Chełmski i odczytany w Radio Bon-Ton.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Fundację ku Przeszłości oraz sponsorów konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w postaci niskonakładowej broszury lub książki. Autorom zapewnione zostaną egzemplarze autorskie. Koszt druku i niezbędnych prac redakcyjnych poniosą organizatorzy.

Publikacja będzie posiadała numer ISBN – może stanowić oficjalny debiut.

Autorzy zachowują pełne prawa – po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów utwory mogą być swobodnie publikowane w czasopismach, antologiach lub internecie. 

Kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa autorskiego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt przez profil facebookowy Fundacji:

https://www.facebook.com/Fundacja-Ku-Przeszłości-1870075119943534/

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/