Powolutku do przodu

Odebrałem już 14 tabliczek przeznaczonych na cmentarz z pierwszej wojny św. 

Łącznie udało się ustalić 122 nazwiska poległych. Zapewne u progu lata albo podczas DJW wznowimy prace.

Marek Farfos przygotowuje dębowe krzyże i liczę że zapomniane od lat mogiły niebawem zaczną wyglądać odrobinę bardziej po ludzku. 

tabl1 1

Nowa publikacja

Tuż przed świętami ukazała się kolejna publikacja naszej fundacji

"Rozmowy z przeszłością" - zbiór wierszy

p. Zenobiusza Badacha - dawnego mieszkańca Wojsławic.

 

badach

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ku przeszłości” za rok 2017

I Kwartał

Wykonano prace redakcyjne nad publikacją wspomnień Zofii Joszt „Dziwnie się plecie na tym Bożym świecie”. Książka opisuje życie mieszkańców Wojsławic podczas okupacji niemieckiej (1939-1942) w tym zawiera opis deportacji wojsławickich Żydów.

II Kwartał

Ukazały się wspomnienia p. Zofii Joszt. Publikacja została rozesłana m.in. do bibliotek i instytucji kulturalnych w regionie.

Przystąpiono do opracowywania nowego przewodnika po Wojsławicach. Poprzedni przewodnik autorstwa K. Prożogo „Wojsławice i okolice” opracowany został pod koniec lat 70-tych, zaś przewodniki po Ziemi Chełmskiej wydane w ostatnich trzech dekadach zawierają bardzo powierzchowne i niedokładne opisy naszej miejscowości.

 Skład komputerowy wykonał  w czynie społecznym Zbigniew Larwa.

Andrzej Pilipiuk przekazał na potrzeby muzeum gminnego gablotę ze starymi monetami pochodzącymi ze zbiorów rodzin Pilipiuków i Farfosów. (depozyt).

III Kwartał

Wiceprezes fundacji Marek Farfos zaangażowany był w prace organizacyjne i przygotowawcze kolejnej edycji Dni Jakuba Wędrowycza. (impreza nie była dotowana ani finansowana ze środków fundacji).

Ukazał się przewodnik zatytułowany „Spacer po Wojsławicach”. Przewodnik trafił do rąk m.in. uczestników Dni Jakuba Wędrowycza. Ponieważ uczestnicy zjechali się z terenu całego kraju pozwoliło to na szerokie rozpropagowanie informacji o historii i zabytkach naszego miasteczka.    

Stoisko informacyjne Fundacji znalazło się na imprezie dożynkowej – na placu targowym w Wojsławicach.

Uzyskano zgodę MSWiA na kolejną zbiórkę do puszek. Ku źródłom historii 2017/3861/OR

IV Kwartał

Trwały prace redakcyjne nad zbiorem wierszy dawnego mieszkańca Wojsławic Zenobiusza Badacha pt. „Rozmowy z Przeszłością”.

Fundacja zaprezentowała się na konwencie miłośników fantastyki „Falkon” w Lubinie.   

Andrzej Pilipiuk pozyskał kolejną partię archiwaliów (dokumenty metrykalne) związanych z gminą Wojsławice.

Andrzej Pilipiuk wykonał kopie części archiwum rodzinnego p. Zofii Joszt pozyskując m.in. skan zdjęcia p. Henryka Kamińskiego – aptekarza działającego w Wojsławicach przez I wojną św. oraz skany jego listów do córki z wczesnych lat 20-tych XX wieku. Jest to bardzo cenny materiał historyczny.  

Dokonano uzupełnień listy poległych pogrzebanych na cmentarzu z I wojny św. na Zarowiu. Przygotowano projekt 14 tabliczek z laminatu z nazwiskami żołnierzy – będą wykonane na potrzeby wiosennych prac porządkowych na wyżej wymienionym cmentarzu.

Większość działań przeprowadzono bezkosztowo opierając się na pracy własnej członków fundacji i bezinteresownej pomocy  przyjaciół. Zarząd fundacji w roku 2017-tym nie podjął żadnych uchwał.

 

Zbiórka do puszek nr. MSWiA 2017/3861/OR przyniosła nam łączną kwotę 7578.25 zł

W tym: 

2720 ofiarowali uczestnicy Falkomu

1851 uczestnicy DJW

405 uczestnicy sotkania w Tomaszowie

321 uczestnicy spotkania w Zamościu

374 uczestnicy spotkania w Hrubieszowie

1807.25 zł zebrano od turystów odwiedzających pomnik Jakuba Wędrówycza

*

Ponadto otrzymywaliśny też drobne wpłaty na konto fundacji - co pozwoli na nieco ambitniejszy front działań w roku 2018.

Członkowie fundacji nie pobierają wynagrodzeń.

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Zimą w naszej fundacji

Zimą w naszej Fundacji:

W styczniu i w lutym 2018 wykonano skład komputerowy zbioru wierszy Zenobiusza Badacha „Rozmowy z przeszłością”.

Przygotowano skład komputerowy ekspozycji „Ziemia Wojsławicka w walce o wolność i niepodległość 1792-1918r.” – będzie się składała z 14 plansz barwnych drukowanych na plexi o wymiarach 0,5 x 1 metr pt. dokumentujących udział mieszkańców Wojsławic w zrywach narodowych – począwszy od wojny w obronie Konstytucji 3-go Maja aż po czasy powstawania II RP.

Zamówiono tabliczki na cmentarz z I wojny św. (14 szt).

Trwają przygotowania do zaprezentowania naszej działalności na konwencie miłośników fantastyki Pyrkon w Poznaniu.

Serdeczne Podziękowania

Uczestnicy konwentu Falkon w Lublinie wsparli działania fundacji "Ku Przeszłości" łączną kwotą 2720 zł 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 

 

Pieniądze posłużą głównie finansowaniu kolejnych publikacji i wiosennym pracom na cmentarzu z I wojny św.

 

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/