Latem w naszej Fundacji

Z prac fundacji:

Przeprowadzono próbę odnalezienia materiałów z dokumentacji architektonicznej Wojsławic wykonanej przez Politechnikę Krakowską w latach 50-tych XX wieku.  Próba okazała się nieudana – w zasobach archiwalnych PK zachowało się zaledwie kilka rysunków.

Nie udało się nawiązać kontaktu z Archiwum Wschodnim – gromadzącym pozostałości spuścizny prof. W.Zina – pisma pozostały bez odpowiedzi.

A. Pilipiuk zakupił ze środków własnych kolejny zestaw dokumentów metrykalnych dotyczących naszej gminy – łącznie udało się pozyskać 54 dokumenty lub stare odpisy dokumentów. Na jednym znajduje się pieczęć i autograf biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana.

 

DSCN4427

*

Udało się uzyskać zgodę MSWiA na zbiórkę do puszek – co znacząco ułatwi pozyskiwanie środków na dalsze publikacje i prace na cmentarzu wojennym.

ZBIÓRKA PUBLICZNA NR  2016/2239/OR MSWiA „W GŁĄB ZIEMI, W GŁĄB CZASU"

 

DSCN4426

 

W czerwcu naszym nakładem ukazał się zbiór wierszy młodej wojsławickiej poetki Gabrieli Swatek „Na tropie marzeń”. Obyło się też spotkanie z Autorką.

 wiersze okladka

 

Wiceprezes Marek Farfos podjął próbę odnalezienia w terenie „Ostrej Mogiły” – kurhanu w którym wedle miejscowych opowieści pogrzebano żołnierzy poległych 3 III 1864 r. w bitwie na polach wsi Wygnańce. Wytypował najbardziej prawdopodobne miejsce.

 345

 

W lipcu w Wojsławicach odbyły się XI Dni Jakuba Wędrowycza. Członkowie fundacji w czynie społecznym uczestniczyli w ich organizacji. Uczestnicy konwentu zwiedzili Izbę Pamięci w Synagodze (oprowadzał p. M.Wepa) oraz wsparli nasze prace datkami do puszek.

20160722 201845

Gabloty z Izbie Pamięci

20160722 201604

A.Pilipiuk prezentuje gabloty wykonane przez fundację

 

Skromne datki pozyskano także od turystów odwiedzających licznie pomnik Jakuba Wędrowycza (ul. Krasnystawska 81). W zamian za wsparcie goście otrzymywali pamiątkowe magnesy na lodówkę lub obrazki z autografem A.Pilipiuka.

 IMG 2531

 

W sierpniu Andrzej Pilipiuk w trakcie podróży po Skandynawii umieścił w lesie nad jeziorem Wener (szw. Vänern)wykonaną własnoręcznie płytę komemoratywną  poświęconą pamięci Wojciecha Świdziniewskiego „Cleritusa” zmarłego w 2008 r. pisarza, pasjonata historii wikingów i członka bractw rekonstrukcyjnych. Napisy i rysunki na płycie wykonanał A.Pilipiuk metodą obróbki frezem diamentowym granitu. Zakup wszystkich  niezbędnych materiałów, oraz koszta przejazdu pokrył z kieszeni własnej.

 

in memoriam Cleritus

Po ustawieniu płyty. 

 

W sierpniu członkowie fundacji zostali zaproszeni na Dożynki Gminne w Wojsławicach. Impreza stała się okazją do spotkania z panią konserwator mgr. Stanisławę Rudnik. Uzyskano obietnicę pomocy urzędu w ewentualnych badaniach powierzchniowych na terenie „Ostrej Mogiły”.

 

 

P. Zofia Joszt na prośbę A.Pilipiuka spisuje wspomnienia z okresu okupacji hitlerowskiej w Wojsławicach. Książkę tę planujemy wydać wiosną 2017-tego roku. 

 

 

A tak wygląda logo fundacji opracowane przez Zbigniewa Larwę:

fundacja

z prac fundacji

Komplet naszych publikacji o Wojsławicach został przesłany do Biblioteki Kongresu USA. Album „Wojsławice – skarby naszej pamięci” został przesłany także bibliotece Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. 

Informacja o publikacjach

Fundacja rozprowadziła w ciągu ostatnich 4 miesięcy ok 200 egzemplarzy naszej najnowszej monografi - albumu "U świętego Michała w Wojsławicach". Książkę otrzymali sponsorzy publikacji, biblioteki, muzea, instytucje naukowe, regionaliści oraz stowarzyszenia zarówno zwiazane z naszym regionem jak i te które uznaliśmy za zainteresowane tematem. 

Posiadamy jeszcze pewną ilość egzemplarzy obu abumów. wydanego w 2012-tym roku "Wojsławice skarby naszej pamięci"  oraz noego - "U świętego Michała w Wojsławicach".

Fundacja nie prowadząc działaności gospodarczej nie może ich sprzedawać ale z przyjemnością prześlemy zainteresowanym w zamian za datki na działaność Fundacji. Gromadzone środki planujemy przeznaczyć na przygotowanie kolejnej książki -  monografii rynku naszego miasteczka oraz inne pożyteczne działania. 

 

Zainteresowanych proszę o kontaktowanie się z wiceprezesem Markiem Farfosem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; tel. 604-189-702

 

Rocznicowo

Przed rocznicą bitwy o Wojsławice fundacja przygotowała kolejną - dziewiątą już gablotę dla muzeum gminnego 

- tym razem odnoszącą się do tego historycznego zdarzenia. 

IMG 7106

 

Jak w poprzednich przypadkach - mapka poglądowa oraz garść artefaktów...

 

Sprawozdanie

Roczne sprawozdanie z działaności fundacji Ku Przeszłości za rok 2015.

Kopię otrzymał minister kultury i dziedzictwa narodowego - jako organ nadzorujący naszą działaność. . 

*

Fundacja „ku przeszłości” rozpoczęła działalność w kwietniu 2015 roku. Celem poinformowania społeczeństwa o powstaniu organizacji i rozpropagowania działań przygotowana została zakładka na stronie autorskiej prezesa fundacji - literata Andrzeja Pilipiuka. Wydrukowano też 3 tyś kalendarzyków z adresem internetowym fundacji (2 wzory), oraz 100 breloczków do kluczy, które Andrzej Pilipiuk rozdał w ciągu roku uczestnicząc w spotkaniach autorskich. Koszt przygotowania materiałów promoujących fundację pokrył A.Pilipiuk ze środków własnych. 

W okresie kwiecień-grudzień skupiono się na następujących kierunkach działań.:

I

Członkowie fundacji wykonali dokumentację fotograficzną podziemi kościoła parafialnego w Wojsławicach. Sprawozdanie z oględzin krypt ilustrowane fotografiami przekazane zostało  Państwowej Służbie Ochrony Zabytków oddział w Lublinie, delegatura w Chełmie. Pozyskane zdjęcia wykorzystane zostały w publikacji albumu o kościele.

II

Fundacja włączyła się jako podmiot wspomagający organizację muzeum gminnego w Wojsławicach. Andrzej Pilipiuk i Marek Farfos przygotowali 6 gablot wiszących o wymiarach 70 X 50 cm, z artefaktami i reprodukcjami zdjęć archiwalnych. Gabloty te dokumentują różne aspekty życia osady Wojsławice  w okresie XX-lecia międzywojennego. Z braku środków na koncie fundacji zakup materiałów na gabloty sfinansował A. Pilipiuk ze środków własnych, on też ofiarował kilkadziesiąt odznak, guzików, artefaktów i innych pamiątek ze swojej prywatnej kolekcji.

III

W lipcu w muzeum w Wojsławicach członkowie fundacji przygotowali wystawę zdjęć archiwalnych i aktualnych dokumentujących historię i stan obecny kościoła parafialnego. Zdjęcia te znalazły się także w albumie wydanym w grudniu.

IV

Andrzej Pilipiuk przeprowadził obszerną kwerendę celem ustalenia przebiegu bitwy o Wojsławice stoczonej pomiędzy armią carską a armią pruską w lipcu 1915r. W wyniku kwerendy udało się ustalić pozycje wyjściowe poszczególnych oddziałów pruskich, oraz 122 nazwiska poległych. (Informacje te zostaną w przyszłości wykorzystane podczas prac porządkowych na cmentarzu wojennym). Na potrzeby tychże prac pozyskano drewno dębowe w ilości która umożliwia wykonanie dziesięciu krzyży.

V

Fundacja zleciła przeprowadzenie kwerendy w Archiwum Państwowym w Lublinie celem pozyskania informacji o XIX wiecznym szkolnictwie i aptekach funkcjonujących na terenie osady. Kwerendę wykonał nieodpłatnie mgr. Jacek Skrzypacz.

VI

Fundacja zleciła dokonanie tłumaczenia fragmentów „Księgi Pamięci Wojsławic”  (Tel-Aviv 1970) Przekład z języka jidysz wykonała nieodpłatnie mgr. Katarzyna Brodacka. Fragmenty tłumaczenia wykorzystano w albumie o kościele, inne partie tekstu zostaną wykorzystane później.

VII

Fundacja zleciła dokonanie tłumaczenia dwu dokumentów XVIII wiecznych sporządzonych przez biskupów, znajdujących się w kościele parafialnym, a dotyczących przeglądu zdeponowanych w świątyni relikwii. Przekład z łaciny wykonała nieodpłatnie mgr. Iza Wiencek

VIII

W związku z przypadającą latem setną rocznicą bitwy fundacja przygotowała gablotę 100 X 70 cm dla Muzeum w Wojsławicach. Gablota zawiera mapę z zaznaczonymi pozycjami wyjściowymi obu armii oraz drobnymi artefaktami w liczbie ok 70 szt.  (medale, odznaki wojskowe, klamry pasów etc.). Tu podobnie jak w poprzednim przypadku zakup gabloty sfinansował A.Pilipiuk a artefakty pochodziły głównie z jego zbiorów prywatnych. Kilka interesujących eksponatów przekazali też Marek Farfos oraz członkowie Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego Exploratorzy.pl

IX

Fundacja opublikowała w nakładzie 100 egzemplarzy książkę  „Wierszyki babci Zosi” autorstwa Zofii Josz – dawnej mieszkanki Wojsławic. Na koszta druku wydatkowano z funduszy fundacji kwotę 500zł Skład komputerowy książki wykonał nieodpłatnie mgr. Jacek Drążkowski.

                                                                                                        X

Fundacja przygotowała gablotę 100 x 70 cm. ukazującą przebieg powstania styczniowego na Ziemi Chełmskiej.

XI

W grudniu 2015 fundacja wydrukowała w nakładzie tymczasowo 500 egzemplarzy album „U Świętego Michała”. Na pokrycie kosztów druku fundacja pozyskała szereg datków od firm i osób prywatnych. Skład komputerowy wykonał nieodpłatnie Zbigniew Larwa. Około 100 egzemplarzy  przekazano sponsorom, ludziom którzy zaoferowali fotografie archiwalne, oraz okolicznym muzeom, placówkom kulturalnym, bibliotekom, towarzystwom naukowym i regionalistom.  Na koszta druku wydatkowano z funduszy fundacji kwotę  9'171,54 zł Pozostałe koszta związane z publikacją pokrył A.Pilipiuk ze środków własnych. 

                                                                                                         *

Większość działań w roku 2015-tym udało się przeprowadzić przy bardzo niskich kosztach własnych, lub zgoła bez kosztowo bazując na zgromadzonych wcześniej zbiorach oraz pracy własnej członków fundacji. Skorzystano z życzliwości i bezinteresownej pomocy osób prywatnych i instytucji. Także poważne wyzwanie finansowe jakim był druk albumu fundacja zdołała wykonać – pozyskując sponsorów na terenie powiatu Chełmskiego i darczyńców związanych emocjonalnie z naszą osadą.

 

 

Sprawozdanie finansowe:

 

Fundacja w roku 2015-tym z datków sympatyków, instytucji i wpłat własnych członków pozyskała łącznie:

 

10’020 zł (w tym 500 zł kapitału założycielskiego).

 

Wydatki z konta fundacji wyniosły łącznie: 9’682zł 56 gr.

 

Koszt obsługi konta i prowizje bankowe wyniosły łącznie: 256 zł 12 gr.

 

W dniu 5 stycznia 2016 na koncie pozostawała kwota: 93 zł 51 gr.

 

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/