Co nowego

Sobota 28 lutego była okazją do spotkań z czytelnikami organizowanych przez naszą fundację.

Zaczęliśmy rankiem w szkole w Gozdowie, odwiedziliśmy technikum w Chełmie, wieczorem odbyło się spotkanie w bibliotece. 

Czytelnicy wsparli nasze dzałania kwotą 490 zł. 

 gozdow

(Na spotkaniu w Gozdowie)

 

Spotkania nie były finansowane ze środków fundacji. 

Wystawa zdjęć Janusza Przybylskiego jest już w Wojsławicach - powiesimy koło pomnika Jakuba gdy tylko zrobi się cieplej.

Nowa wystawa Fundacji

Na nadchodzący rok Fundacja przygotowała kolejną wystawę plenerową.

Składa się na nią 13 plansz 50 X 70 cm (wydruk na plexi).

Tym razem przybliżyć chcemy sylwetkę Janusza Przybylskiego - wnuka wojsławickiego aptekarza p.H.Kamińskiego.

Wystawa zaprezentuje 60 fotografii wykonanych w Wojsławicach latem 1941r. a za opis do zdięć posłużyły fragmenty wspomnień p Zofii Joszt.

Planujemy powiesić plansze na ekranach przy pomniku Jakuba późną wiosną br.

 

mDSC07166 3

To niestety historia bez happy endu - chłopak zachorował na gruźlicę. Antybiotyków jeszcze nie było. W warunkach okupacyjnych choroba była nieuleczalna. Janusz Przybylski zmarł w marcu 1943 roku. miał 19 lat...

Ostatnia wpłata

W dniu dzisiejszym na konto fundacji trafiło jeszcze

428 zł 68 gr. 

to pozostałe pieniądze ze zbiórki MSWiA 2019/1033/OR "POSZUKUJĄC KORZENI" prowadzonej w tym roku (z puszki do której datki wrzucali ludzie odwiedzający pomnik Jakuba).

 

Ofiarodwacom serdecznie dziękujemy. 

Nowy konkurs (tj. IV edycja starego konkursu..)

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie pt.

 

„U nas za stodołą – Rok 1920 między Zamościem a Roztoczem”

 

Edycja IV – 2020r.

 

 

Organizator:

Fundacja Ku Przeszłości

 

Pomysłodawca:

Marek Farfos

 

Współorganizatorzy:

 

Książnica Zamojska w Zamościu

 

 

                                                 ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE ,,CZERWONY SMOK " 

 

Gminne centrum kultury, sportu i turystyki w Wojsławicach.

 

Sponsorzy:

Joker Geosystem

Piekarnia ARS Antoni Artur Skrzypa

Orbital sp. Z o.o. Krzysztof Suchocki

Baza Chełm – Serwis opon Lech Budzyński

 

Wsparcie medialne:

Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o.

Grupa wydawnicza Słowo - Super tydzień Chełmski, Radio Bon-Ton.

Wytyczne:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi. W tym roku dodaliśmy podtytuł „Rok 1920 między Zamościem a Roztoczem” – mile będzie widziane nawiązanie do przypadającej waśnie setnej rocznicy bitwy pod Komarowem, oraz legend i folkloru tego terenu – nie jest to jednak warunek konieczny.

                Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości, wyznania i miejsca zamieszkania. Obligatoryjnymi  kryteriami zakwalifikowania do konkursu są: dostosowanie do tematu, zachowanie wymaganej objętości, przesłanie utworu w wyznaczonym terminie, oraz samodzielne stworzenie utworu w języku polskim.

Przewidujemy dwie kategorie wiekowe – do 15 lat i powyżej.

Prace przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej ani elektronicznej. Prace konkursowe nie powinny przekraczać 30 tyś znaków (wliczając spacje)(ok. 15-20 stron znormalizowanych). Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory.

Cele konkursu:

-Propagowanie twórczości literackiej eksplorującej tematykę wiejską.

-Zachęcenie poczatkujących autorów do prezentowania własnych umiejętności.

-Rozwijanie zainteresowania fantastyką i folklorem polskiej wsi.

-Rozwijanie zainteresowań historycznych.

-Promowanie  młodych talentów i debiutantów.

-Promowanie walorów turystycznych, historii i kultury Gminy Wojsławice oraz Ziemi Zamojskiej i Roztocza.

Prace należy przesłać w wersji papierowej, w 5 egzemplarzach na adres: Fundacja ku Przeszłości, ul. Krasnystawska 81, 22-120 Wojsławice.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Prace należy nadsyłać do dn. 30 maja 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie skutki mogące z tego wyniknąć.

Opowiadania należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, wiek  oraz adres dla korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail.

Wszelkie podane dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - RODO). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Jakuba Wędrowycza w lipcu 2020 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III nagrody, ewentualnie nagrody specjalnej, oraz 5 wyróżnień. W przypadku pojawienia się dobrych tekstów o zbliżonych walorach dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.

Utwór który zdobędzie pierwsze miejsce ukaże się drukiem na lamach gazety  Super Tydzień Chełmski i odczytany w Radio Bon-Ton.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Fundację ku Przeszłości oraz sponsorów konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w postaci niskonakładowej broszury lub książki. Autorom zapewnione zostaną egzemplarze autorskie. Koszt druku i niezbędnych prac redakcyjnych poniosą organizatorzy.

Publikacja będzie posiadała numer ISBN – może stanowić oficjalny debiut.

Autorzy zachowują pełne prawa – po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów utwory mogą być swobodnie publikowane w czasopismach, antologiach lub internecie. 

Kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa autorskiego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt przez profil facebookowy Fundacji:

 https://www.facebook.com/Fundacja-Ku-Przeszłości-1870075119943534/

Po spotkaniu...

Na spotkaniu w Obornikach Wielkopolskich Czytelnicy wsparli nasze działania kwotą 

120 zł.

Serdecznie dziękujemy.

 4 XII pieniądze przekazano na konto fundacji.